چگونگی باردهی نهال گردو ژنوتیپ برتر

خرید نهال گردو ژنوتیپ برتر در اذربایجان و میاندوآب در نهالستان برتر در اذربایجان می باشد.
✔فروش انواع نهال های ضمانتی، تولید و عرضه انواع نهال های مثمر و غیر مثمر، ضمانت نهال تا یکسال زیر نظر جهاد کشاورزی.
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره درج شده نهالستان مولایی آذربایجان در سایت تماس بگیرید.