لوله سه لایه از سایز۲۰ الی ۶۳

شرکت بسپار شیرکوه یزد تولید و عرضه لوله و اتصالات سه لایه و پنج لایه عرضه در فروشگاه آبشار