نهال سیب توسرخ

قد این نهال حدود ۲مترونیم هستش


این نهال نسبت به نهال‌های دیگر از نظر کیفیت و رنگ و مزه وطعم بسیار شیرین وآبدار است


این نهال نهال پیوندی مقاوم هم در سرما هم در گرما گشت می شود


این نهال زیر نظر کارشناسان مجموعه نهالستان آذربایجان نعمتی پرورش یافته است