سنگ لاشه احمدی


سنگ های کوهی و سنگهای لاشه ورقه ای است احمدی با بیش از 20 سال سابقه کار

دیوار تیشه ای سنگ لاشه ورقه ای اینجا نمای دیوار را به

درباره سنگ مالون

یا به صورت چکشی ⚒️ اجرا نموده ایم یعنی کنار های ولبه های سنگ رابه حالت چکشی ⚒️ کاملا تراش داده و وروی نمای دیوار نیز اجرا نموده ایم ولایلا بند این کار

پیمانکاری سنگ مالون احمدی

سنگ مالون احمدی ما پیمانکار و اجرا کنندگان سنگ لاشه ورقه ای

و سنگ های مالون هستیم اگر نحوه اجرای سنگ لاشه ورقه ای و سنگ مالون

سوال دارید حتماً حتماً از طریق شماره های تماس از طریق واتساپ

ارتباط باشید با پیمانکاری سنگ مالون احمدی

ساخت آتشدان هیزمی سنگ لاشه

احمدی