عیب یابی تخصصی هیوندا و کیا در مازندران

کلیه عیب یابی ها به کمک دستگاه GDS که دستگاه تخصصی عیب یابی خودروهای هیوندای و کیا می باشد انجام می‌شود.