سیستم صوتی هوشمند

کلید صوتی یکی از اجزای خانه هوشمند است که می توان از این طریق موزیک پخش شونده در منزل را بصورت هوشمند کنترل کرد.این کلید قابلیت پشتییانی USB,AUX,BLUEOOTH,RADIOرادارد و می توان از طریق اپلیکیشن آنرا اجرا نمود.همچنین قابلیت سناریو نویسی از طریق اپلیکیشن را نیز داراست.این ماژول یکی ازبهترین ماژولهای هوشمند است که میتواند تمامی صداهای موجود مانند تلوزیون را ازاین طریق در محیط منزل پخش نمود.باندهای ۵۰ وات هوشمند نیز انتقال صدا را برعهده دارند

قیمت قبل: 7,600,000