location-mark شهر خود را انتخاب کنید

سیستم صوتی هوشمند

کلید صوتی یکی از اجزای خانه هوشمند است که می توان از این طریق موزیک پخش شونده در منزل را بصورت هوشمند کنترل کرد.این کلید قابلیت پشتییانی USB,AUX,BLUEOOTH,RADIOرادارد و می توان از طریق اپلیکیشن آنرا اجرا نمود.همچنین قابلیت سناریو نویسی از طریق اپلیکیشن را نیز داراست.این ماژول یکی ازبهترین ماژولهای هوشمند است که میتواند تمامی صداهای موجود مانند تلوزیون را ازاین طریق در محیط منزل پخش نمود.باندهای ۵۰ وات هوشمند نیز انتقال صدا را برعهده دارند

قیمت قبل: 7,600,000

عمارت نگارندگان فرداد