نمایندگی چرخ خیاطی جک در گلستان

مشخصات:
دکمه زن جک
تک پدال
تکنولوژی نیمه کامپیوتری
ضمانت یک ساله شرکت جک