آموزش تدبری قرآن کودکان ۳ تا ۱۲ سال

آموزش تدبری قرآن کودکان ۳ تا ۱۲ سال در مجتمع

قرآن را می توانیم به زبان ساده و روان برای کودکان بیان کنیم.
در اینجا سعی کردیم، مفاهیم و مضامین قرآنی و تفاسیر سوره های مختلف را در قالب قصه، برای کودکان بنویسم.
در مهدوپیش دبستانی قرآنی یاس
آموزش تدبری قران کریم تحت نظر مربی مسلط به کار با کودکان انجام میشود.