کتونی برشکا۳

رویه رویه چرم مصنوعی خارجی بدون پوسته شدن و ترک خوردن
زیره پیو لژدار صدرصد مواد نو و عاجدار ضد لغزش
سبک وزن و راحت ، سایزبندی ۴۱تا۴۴