کیف دوشی مردانه

دوشی مردانه جنس چرم مصنوعی با کیفیت عالی و آستر داخلی خارجی.