سیمان کاری ، آب بندی استخر شیراز

سیمان کاری ، آب بندی و نصب سرامیک استخر پروژه استهبان شیراز
انواع استخر سرپوشیده با توجه به نوع خروجی آب شامل سه دسته به شرح موارد زیر است:
استخر اسکیمر (Pool skimmer):
این استخر ها دارای دریجه هایی به نام اسکیمر هستند که تا حداکثر 150 میلی‌متر بالاتر از سطح آب قرار می گیرند. آب استخر به کمک اسکیمرها فیلتر و تمیز می شود.
استخرهای لول دِک (Deck Level Pools):
در این سبک از استخرهای خانگی، سطح آب و لبه استخر در یک تراز قرار دارند. آب از طریق لبه استخر به کانال انتقال در اطراف محیط استخر منتقل می گردد و در یک مخزن تعادل جمع می شود. آب جمع‌آوری شده پس از تصفیه مجدد به استخر برمی گردد.
استخرهای اج اینفینیتی (Infinity Edge Pools):
این استخرها دارای لبه بی نهایت هستند که بیشتر افراد به دلیل داشتن جلوه بصری به سراغ آن می روند.