نهال گردوی یکساله

این گونه از گردو دارای شاخه‌های کوتاه و گردوی با کیفیتی است که پوست آن نسبت به کاغذ نیمی شبیه‌تر است. این نهال در مقابل یخبندان بهاری مقاومی دارد و برای مناطقی با ارتفاع تا 1500 متر از سطح دریا مناسب است. اصالت این نهال گردو به عنوان یک گونه فرنور به فرانسه بازمی‌گردد و دارای پتانسیل سرمایی بسیار بالاست، که ارتفاع کاشت آن میان 1500 تا 2300 متر واژه‌می‌شود. میوه‌ها و دانه‌های این گونه گردو به کیفیت عالی شهرت دارند و در مناطق سردسیر، این نهال گردو به عنوان یکی از بهترین انتخاب‌ها مطرح است