نهالستان شهروز احمدی اذر

نهالستان شهروز احمدی اذر
نهالستان گردو اذر نهال در میاندواب
بزرگ ترین نهالستان در غرب کشور
نهالستان اذر نهال احمدی اذر



✔بزرگ ترین. نهالستان نمونه
✔دارای مجوز رسمی از موسسه تحقیقاتی بذر نهال کشور و زیر نظر جهاد کشاورزی استان اذر بایجان غربی و شهرستان میاندواب

✔دارای مدرک کارشناسی ارشد باغبانی و دوره اموزشی از کشور بلژیک و هلند
دوره تخصصی از کشور فرانسه
✔تولید نهال شناسنامه دار و گارانتی اصالت نهال و گواهی بهداشت
✔تولید کننده نهال کمیاب