فن 140 پره استیل بیک پرشین

هواکش یا همون فن 140 پره استیل بیک پرشین
با قیمت مناسب زیر قیمت بازار
کلیه تجهیزات مرغداری
ارسال به سراسر کشور