میز اتو بخار با پریز برق در گیلان

میزهای فوق در سایز بزرگ دارای پریز سیم دار در زیر میز
✅جای اتو در هر دو میز طراحی گردیده
✅دارای پایه های قوی