location-mark شهر خود را انتخاب کنید
https://chechilas.com/tadarokatsanati-iran/فروشگاه-تدارکات-صنعتی-ایران

بکس بادی ۱/۲ درایو مدل 5284

بکس بادی ۱/۲ درایو روتاک
مدل 5284
بدنه کامپوزیت
چپ گرد و راست گرد
قدرت۷۵۴ نیوتن
ورودی باد ۱/۴
سایز پیچ استاندارد ۲۲میلی متر
وزن دستگاه ۱/۳۸ کیلوگرم
فروشگاه تدارکات صنعتی ایران
فروشگاه تدارکات صنعتی ایران
تهران - تهران
دیگر آگهی های این شعبه