فروش و ساخت دستگاه خراطی کاسه تراش

دستگاه خراطی لاودیس رومیزی ۶۰سانت موریس ۳
طول کارگیر۶۰سانت قطرکارگیر۴۵سانت
مرغک شرکتپیشکاراهرمی
سه نظام سوراخکاری
چهارنظام کاسه تراشی
چهارنیش
موتوریکونیم اسب
دستگاه خراطی آریاصنعت چگینی؛ ساخت دستگاه خراطی و کاسه تراش در ابعاد مختلف به سفارش مشتری، رومیزی و ایستاده، لوازم و متعلقات همراه دستگاه می باشد.