سرویس فیروزه و نقره زنانه


سرویس فیروزه زنانه

نگین فیروزه اصل نیشابوری

فیروزه آبی رنگ درجه اصل

با ۱۹ عدد نگین

نقره آبکاری شده رنگ ثابت عیار ۹۲۵

شامل: انگشتر ، گردنبند، گوشواره، دستبند

فاخر و ناب

ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌