سبد پلاستیکی ۱۲ کیلویی صادراتی سردخانه ایی

سبد پلاستیکی ۱۲ کیلویی صادراتی سردخانه ایی.
سبد پلاستیکی ۱۲ کیلویی صادراتی سردخانه ایی با ابعاد ۵۰×۳۰.
بارخور ۱۴.
ارتفاع ستون ۱۸.
وزن ۵۰۰ گرم.