تولید کننده میز اداری در یزد

میز مستطیل کتیبه کرکره ای
(در ابعاد 120 و 140 و 160 و 180 سانتیمتر)
میز_۱۶۰ مدل ۱۰۰۳
(در ابعاد 160 سانتیمتر)