دیوار چینی با سنگ لاشه مالون

اجرا دیوار چینی با سنگ لاشه مالون درغرب تهران.
فروش نصب اجرا سنگ لاشه مالون کوهی و سنگ ورقه ای...
✔سنگ بکار رفته در عکس سنگ رنگ پرتقالی و سبز. وسنگ قهوه ای
قابل اجرا تمام شهرها تهران، کرج، البرز، مازندران، شیراز.