پوکه معدنی پودری ماسه ای

پوکه معدنی پودری ماسه ای
کاربرد جهت تولید بلوک سبک لیکا و کفسازی و پوشاندن روی لوله.
سایز پوکه ۰تا۳ میلیمتر.
وزن هر متر مکعب ۹۰۰ کیلوگرم