location-mark شهر خود را انتخاب کنید

خرید بشقاب پذیرایی دست تراش

چوب گردو
ابعادکار ۱۸-۱۸-۴
مناسب چیدن تنقلات و خشکبار رومزه و کاملا ابگریز و دارای پوششی از روغن گیاهی و طبیعی است

قیمت قبل: 330,000

صنایع چوبی چومو در گرگان