تعمیر انواع تریلی و کمپرسی

ساخت و تولید و تعمیر انواع تریلی و کمپرسی خرید و فروش انواع تریلی کفی کمپرسی بغلدار دومحور و سه محور اهوازی و مارال ساخت با دستگاه های زیر ترک عثمان پریلانتا. فوکس . ترکس جک های هیدروسیر . هیدروماس ترک