صادرات و واردات گل و گیاه فضا باز

گل و گیاه سالار در مازندران،تولید کننده و عرضه کننده انواع گل و گیاه و درختچه زینتی و فضا باز حیاطی ارسال از مازندران به تمام منطقه کشور

صادرات گل و گیاه از ایران در رتبه ۱۰۷ جهان قرار دارد در حالی در بخش تولید هفتمین کشور تولید کننده این محصول است. آب و هوا و خاک حاصلخیز بخش های زیادی از ایران باعث شده پرورش گیاهان از جمله گل و گیاه آسان بوده و با بستر سازی مناسب می توان از صادرات آن سود بسیار زیادی به دست آورد.