ساخت کتابخانه و قفسه دکوری چوبی ارزان

کتابخانه این مدل کتابخانه فقط برای جاگذاری کتاب نیست گاهی بعنوان جای گلدانی بعضی به جای استفاده از ویترین برای قراردادن وسیله های دکورب هم مورد استفاده قرار میگیرد از جنس چوب روسی و گاهی هم از جنس چوب گردو که یکی از بهترین نوع چوب می باشد استفاده شده است.بر اساس سلیقه و درخواست مشتری با طرحی که مد نظر او باشد ساخته می شود.تعداد طبقات وسایزکفه هرطبقه براساس نظر مشتری ساخته میشود