سنگ تراورتن حاجی آباد برای نما

سنگ تراورتن حاجی آباد، برای نمای اصلی ساب بسیار عالی قدوپای بلند ضخامت مناسب ضد شوره