فیدر ویبره ای

فیدر ویبره ای:
این فیدر با محاسبات فنی در اندازه های مختلف طراحی و ساخته میشود.
۱)سیلوی ذخیره به صورت دو تیکه طراحی شده است تا حمل ونقل و نصب آن به سهولت انجام شود .
۲)دارای دریچه خروجی قابل تنظیم.
۳)در سه مدل باظرفیت ذخیره ۱۵تن الی ۴۵تن طراحی و ساخته می شود.