location-mark شهر خود را انتخاب کنید

هزینه کاری کاری سنتی رستوران

کاشی سنتی، یکی از هنرهای اصیل ایرانی است که از دوران باستان تا کنون استفاده می‌شود. این کاشی‌ها به خاطر طرح‌ها و نقش‌های زیبا و منحصر به فردشان شناخته شده‌اند و به عنوان یکی از اجزای اصلی معماری ایرانی در بناهای مختلف از جمله مساجد، مدارس، و منازل استفاده می‌شوند.