شیلنگ سه لایه مواد نو

مواد اولیه زیره مواد نو وسط شیری رویه مواد نو نخ دار