قالیشویی تمام اتوماتیک ترکمن


تمام شستشوها ویژه انجامدمیشود
فرشهای ماشینی متری ۱۵ هزار تومان
موکت معمولی۷ هزار
پالاز۱۰هزار
دست باف قرمز لاکی ۲۰تا۲۵ هزار
دستبافت کرم رنگ ۳۰تا۴۵هزار
کرایه حمل نقل داخل شهر قزوین ۴۰ هزار تومان
: از نظر شستشوی خیالتون راحت باشه فرشو پهن کنید زمین راضی بودید پول پرداخت ۱۰۰٪تضمینی و با کیفیت