location-mark شهر خود را انتخاب کنید

همبرگرزن اتومات در شیراز

دستگاه همبرگر زن اتومات
همبرگرزن‌های اتوماتیک ماشین‌هایی هستند که فرایند ساخت همبرگر را به طور خودکار انجام می‌دهند. این دستگاه‌ها می‌توانند از تشکیل پاتی (گوشت چرخ کرده) تا پخت و حتی بسته‌بندی همبرگر را به صورت خودکار انجام دهند.