سازنده تانکر تریلی برای مواد نفتی

تانکر ۳۴۰۰۰ لیتری تریلی ورق ۵ میل جهت حمل مواد نفتی
تانکر تریلی برای حمل مواد نفتی، یکی از وسیله حمل و نقل بسیار مهم در حوزه حمل نفت، بنزین، دیزل و ... است
این تریلی‌ها معمولاً دارای یک مخزن بزرگ و محکم هستند که مواد نفتی را درون خود نگه می‌دارند و دارای سیستم‌های ایمنی مختلفی برای جلوگیری از نشت یا حوادث احتمالی هستند و همچنین دارای سیستم تخلیه خوبی هستند