برنامه نویسی plc و hmi

برنامه‌نویسی PLC (Programmable Logic Controller) و HMI (Human Machine Interface) یکی از حوزه‌های مهم در اتوماسیون صنعتی است. PLC یک دستگاه کنترل صنعتی است که وظیفه اجرای برنامه‌های کنترلی را بر روی تجهیزات صنعتی دارد و HMI یک واسط کاربری است که امکان تعامل اپراتورها با سیستم را فراهم می‌کند.