گاواهن دوخیش چرخدار باغی

این گاواهن دوخیش چرخدار باغی با قیمت مناسب در مشهد خراسان ارسال سراسر کشور

یکی از ادوات های پرکاربرد در باغات گاوآهن می باشد که این دستگاه از خیش برگردان دار بر روی یک شاسی با قابلیت پشت بندی تراکتور طراحی و تولید گردیده است . گاواهن ها بر اساس نوع تراکتور در مدل های گوناگون ولی با کاربردی یکسان تولید می شود معمولاً گاوآهن بصورت دو خیش و سه خیش طراحی و تولید می شود
با قیمت مناسب ارسال سراسر کشور