تعمیر پمپ بیل نیوهلند

پمپ بیل نیوهلند یک قطعه کلیدی در سیستم هیدرولیکی بیل‌های نیوهلند است که برای ایجاد فشار و جابه‌جایی مایع هیدرولیکی در این بیل‌ها استفاده می‌شود. این پمپ‌ها به طور عمده برای ایجاد حرکت در سیستم‌های گریزلی و سیستم‌های لوله‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرند.
پمپ‌های بیل نیوهلند معمولاً از نوع پمپ‌های پیستونی هستند که با استفاده از موتورهای دیزل یا برقی کار می‌کنند. این پمپ‌ها مایع هیدرولیکی را از مخزن به سمت سیلندرها، موتورهای هیدرولیکی و دیگر اجزای سیستم هیدرولیکی بیل منتقل می‌کنند تا حرکت و عملکرد صحیح بیل را تضمین کنند.