خرید نخل پالم لاتانیا با قیمت مناسب

خرید پالم لاتانیا با قیمت مناسب در مازندران
قیمت پالم لاتانیا در مازندران تنکابن
نخل لاتانیا از خانواده نخل های بادبزنی است. که بومی جنوب کالیفرنیا می باشد. این درخت دارای برگ های بزرگ و بادبزن مانندیست که این برگ ها به صورت عمودی رشد می کنند. این درخت بومی مناطق گرمسیری است. و مناطق دارای آب و هوای گرم و نیمه گرم یا گل خانه های گرم و مرطوب به خوبی رشد می کند. درخت لاتانیا نسبت به هم نوعان خود در برابر سرما مقاومت بیشتری دارد