سفارش عمده نهال گردوخوشه ای

درخت گردوی خوشه‌ای یکی از ویژگی‌های برجسته آن، میوه‌دهی با تعداد بالا در هر شاخه است. شکل و وزن مغز این میوه‌ها در ارقام مختلف متفاوت است. در اکثر ارقام نهال گردو، میوه‌ها دارای ساختار بیضی شکل یا همان تخم مرغی هستند. همچنین، رنگ مغز گردو در برخی از ارقام سفید و در برخی دیگر سفید شیری می‌باشد.