انجام اکستنشن لایت به صورت مش

اکستنشن لایت به صورت مش برای زیباجوی عزیز که سلامت موهاشون براشون مهم بوده.
استفاده از بهترین متریال.
می توانید به آکادمی اکستنشن مو شهلا حسن نژاد چالوس در چالوس مراجعه نمایید.