فروش و اجرای متریال اپوکسی در تهران

بهترین قیمت فروش و اجرای متریال اپوکسی در شرکت پیمانکاری عایق خاکسار در تهران می باشد.
شرکت پیمانکاری عایق خاکسار؛ آبندی استخر های شنا، سونا، آبندی چاله اسانسور، دیوار حائل و اجرای فوم حرارتی و عایق صدا سازه، کاشت میلگرد.