اجرای سنگ لاشه برای نما با سنگ ورقهآبنما سنگی دیواری سنگ لاشه
آبنما سنگی دیواری سنگ لاشه پیمانکاری محمدی با بیش از ۱۵ سال

سابقه یکی از بهترین طراحان و اجرا کنندگان سنگهای مالونی و سنگ

های لاشه ورقه ای در ایران است ما در اینجا یک آبنما دیواری را اجرا

نموده ایم که آن هم با سنگ لاشه ورقه ای هستش کنار این آبنما

دوتا ستون کوچک قرار دارد و این آبنما به صورت حصیری یعنی با لبهای

سنگ افقی یا عمودی نیست بیشتر یعنی رو به جلو نسبت به دیوار آبنما

می باشد و جلوی این آبنا دارای یک حوضچه کوچک و مخزن آب قرار دارند

آبنما سنگی دیواری
آقای محمدی شماره تماس @
۰۹۱۹۹۰۰۳۰۶۵
۰۹۱۲۹۰۵۷۵۹۷