سفارش و خرید سبد گل

این سبد گل زیبا از ترکیب گل های رز،انتریوم،ارکیده،اوریانتال،لیلیوم،فریزیا،داوودی ،ژیپسفولیا و از برگ اکالیپتوس و سیکاس استفاده شده است.برای ثبت سفارش با گل گندم آمل تماس بگیرید.