نهال گردو ژنوتیپ

در زمینه‌ی ژنوتیپ‌های گردو، متنوعیت بسیار زیادی وجود دارد. انواع مختلف گردو، از لحاظ شکل، اندازه، رنگ، عملکرد، زمان باردهی، و مقاومت به شرایط مختلف محیطی تفاوت‌های زیادی دارند.
فروش انواع نهال گردو دو ساله و سه ساله با بهترین باردهی