شکلات‌خوری‌‌‌ ‌‌خوبی‌

شکلات خوری چوبی ‌با‌چوب‌ توت‌ درب‌ دار‌ پایه‌دار‌‌ با‌ اندازهای‌ مختلف‌ ظروف چوبی سیروس مقدم در‌خدمت‌ مشتریان‌ و همشهریان‌ عزیز می باشد.