پروفیل ۶۵۴

پروفیل هرمی ۷سانت یک کار ترکیبی زیبا و جدید محصوب شرکت نیک پلاست هر کارتن شامل ۹شاخه ی ۳متری متراژ کا: ۲۷متر