بخاری قارچی مناسب فضای باز گرمایشی

بخاری های قارچی تمام استیل وارداتی بهترین کیفیت. دا ای ترموکوبل
یک سال گارانتی مخزن دار برای قرتر گیری جای کپسول .