سرویس و شستشو اسپیلت

سرویس و شستشو اسپیلت با باز کردن ونصب مجدد و کارواش دستگاه انجام میشود