شلیل مغان رد گل و سان گل

این شلیل سان گلد رنگ قرمز با زمینه زرد دارد و از نظر تحمل به سرما تقریباً مقاوم می‌باشد. نهال شلیل سان گلد از سال دوم پس از کاشت شروع به باردهی می‌کند و میوه‌های آن مورد توجه زیادی قرار می‌گیرد، همچنین از نظر اقتصادی نیز بازار خوبی دارد.


شلیل رد گلد، که به نام مغان نیز مشهور است، یکی از ارقام بسیار بازده در خانواده شلیل‌ها محسوب می‌شود. نهال این شلیل، پس از گذشت دو سال از کاشت، شروع به تولید میوه می‌کند و از لحاظ میزان محصولی بسیار پر بار است. این ارقام از نوع ژنوتیپ برتری برخوردارند و به عنوان یکی از انواع پرفروش در بازار شناخته می‌شوند.