شماره چرثقیل و یدک کش در فیروز کوه

چرثقیل و یدک کش حمل اتومبیل
تعمیرات خودرو سبک و نیمه سنگین، یدک کش، حمل خودرو بصورت 24 ساعته در تمامی نقاط شهرستان فیروزکوه و اطراف، حمل انواع خودروهای ایرانی و خارجی بصورت vip با بارنامه رسمی در امداد خودرو کفی خودو بر عرب در فیروزکوه می باشد.