پرچم مخمل

پرچم تابلویی مخمل ویژه ایام فاطمیه در سایزهای مختلف با نوشته گلدوزی برجسته